Salve!

Lezing Leo Samama

Op 10 maart om 15:30 zal Leo Samama een lezing geven over de essentie van muziek en wat muziek met ons doet.

Meer informatie en de uitnodiging hier: Uitnodiging Leo Samama.

Opgeven via email bij mevrouw Van der Lee op vanderlee@gymnasiumhilversum.nl.

Beste oud-leerling,

startpagina-lustrum-570-br-Ons gymnasium bloeit en groeit als nooit tevoren. Dagelijks bezoeken meer dan 1000 leerlingen onze school, staan we al een aantal jaren op rij in de top 5 van de beste scholen in Nederland en zijn er meer onderwijs gerelateerde en extra – curriculaire activiteiten voor de huidige leerlingen dan ooit tevoren. In augustus 2013 hebben we het 100 jarig bestaan van ons gymnasium gevierd. Met de onthulling van het beeld van de beeldhouwer Pieter Starreveld in de tuin van de Vaartweg en de publicatie van het prachtige lustrumboek …ut semper sit in flore … is het 20e lustrum met tastbare en blijvende herinneringen afgesloten.

Het eeuwfeest heeft een blijvende indruk achtergelaten op onze school en een impuls gegeven aan nieuwe ideeën.

Matt van den Nieuwenhuizen
Ostia (foto: Matt van den Nieuwenhuizen)

Als onderdeel van het 20e lustrum is de reünistenvereniging versterkt met een aantal nieuwe bestuursleden en gaat verder als alumnivereniging. De vereniging gaat niet alleen toekomstige lustra organiseren, maar ook het oud-leerlingenbeleid intensiveren en bredere invulling geven.

Bij een bloeiende school hoort een sterk netwerk van oud-leerlingen. De alumnivereniging gaat zich de komende jaren inspannen het oud-leerlingenbeleid verder te ontwikkelen: de school wil op structurele wijze in contact blijven met de oud – leerlingen. Voor de school draagt een goed oud – leerlingenbeleid bij aan het profiel de school: oud – leerlingen bieden waardevolle toevoegingen aan de onderwijs gerelateerde activiteiten, zoals de oriëntatie op de studiekeuze en internationale uitwisselingsprogramma’s.

Voor ons oud – leerlingen biedt het beleid een mogelijkheid om in contact te blijven met klasgenoten en docenten. In Nederland, en zeker mondiaal gezien, identificeren steeds meer mensen zich (via sociale media) met hun oude school en zijn daar actief bij betrokken. Ook het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een grote verscheidenheid aan oud-leerlingen van verschillende leeftijden die aangegeven hebben actief in contact met hun school te willen blijven. Voor ons oud – leerlingen biedt het beleid ook de mogelijkheid met onze expertise, netwerken en investeringen een bijdrage te leveren aan de huidige school en leerlingen.

Deze wens van de school en van de alumni werkt het bestuur de komende periode uit in concrete plannen en acties voor het bestendigen van duurzame en voor beide kanten aantrekkelijke relaties tussen school en alumni. Het jaar 2015 staat in het teken van vier concrete plannen waarvoor wij uw belangstelling en betrokkenheid vragen. Op deze website vindt u nadere informatie over ons oud- leerlingenbeleid en in het bijzonder over deze projecten. We zouden het toejuichen als een van de projecten uw warme belangstelling en steun krijgt.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd van de Berg, rector
Thybout Moojen, voorzitter alumnibestuur